Palvelut

Fysioterapia suunnitellaan aina yksilöllisesti. Jokaisen hoitojakson alussa tehdään alkukartoitus ja tarvittavat mittaukset sekä määritellään tavoitteet. Yhdessä löydämme toimivat kuntoutusmenetelmät toiminta- ja liikuntakykysi tukemiseen.

Minulla on voimassaolevat sopimukset Kelan, PPSHP:n ja Oulun kaupungin kanssa. Kuulun Kelan korvausmenettelyn piiriin. Voit tulla fysioterapiaan myös ilman lääkärin lähetettä. Lisäksi tuotan vaikeavammaisten fysioterapiapalveluja maksusitoumuksella tai ilman. Kaikki palvelut ovat saatavina myös kotikäynteinä Oulussa ja Oulun seudun ympäristökunnissa.

Varaa aika 041 5444 091

Nyt myös etäkuntoutus. Kysy lisää!

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen kuntoutus

Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto, jolla pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä ja tukemaan hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa.

Neurologinen fysioterapia auttaa mm. seuraavissa sairauksissa

 • aivohalvaukset
 • aivo- ja selkäydinvammat
 • CP-vammat
 • lihasrappeumasairaudet
 • MS-tauti
 • Parkinsonin tauti

Spiral Stabilization (SPS – Spiraalistabilaatio)

SPS on tsekkiläisen tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin erikoistuneen lääkärin Richard Smišekin yli 30 vuotisen työn tuloksena kehittämä kehonhallinta- ja terapiamenetelmä.

Spiral Stabilization -metodin harjoitteet soveltuvat

 • erilaisten selkäkipujen ja -sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, kuten akuutit ja pitkäaikaiset selkäkivut, skolioosi, välilevytyrä, spinaalistenoosi, spondylolisteesi
 • selkäleikkausten pre- ja postoperatiiviseen hoitoon
 • selän toiminnallisuuden parantamiseen
 • nivelvaivojen pre- ja postoperatiiviseen hoitoon (olka-, lonkka-, polvi- ja nilkkanivelet)
 • kehonhallinnan ja tasapainon parantamiseen
 • kävelyn tekniikan ja koordinaation parantamiseen
 • urheiluvalmennukseen

SPS -piirrokset ja -kuvat: Richard Smišek

Tuki- ja liikuntaelinten kuntoutus

Tuki- ja liikuntaelinten kuntoutus

Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin kuuluvat esimerkiksi selkäsairaudet, niska-ja hartiaseudun kiputilat sekä nivelrikko. Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan häiriöt ilmenevät kehon oireina ja ongelmina. Oireet syntyvät usein ajan myötä ja ilmenevät aluksi epämukavuutena ja rasittuneisuutena sekä myöhemmin kipuna. Syynä voi myös olla tuki- ja liikuntaelimistön vamma tai sairaus. Eri hoitomenetelmien tavoitteena on kivuton olo ja elämänlaadun parantuminen. Hoidossa voidaan yhdistää eri menetelmiä esim. kuntosaliharjoittelua, Pilatesta tai klassista hierontaa. Hyvä toiminta- ja liikuntakyky on tärkeää myös työelämässä oleville aikuisille. Kysy lisää mm. TULES-kuntoutuksesta. Kuntoutusta voidaan tehdä Kaijonharjun Fysioterapian tiloissa, hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntosaleilla tai kotikäynteinä.

dreamstimeextrasmall_16760468

MDT-MCKENZIE -TERAPIA

McKenzie-menetelmä = Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia (MDT)

McKenzie-menetelmän avulla voidaan saada apua ja kivunlievitystä esim. akuuttiin selkävaivaan, iskiasvaivoihin, noidannuolityyppiseen alaselän kipuun tai niskaperäisiin käsien puutumisoireisiin. Tavoitteena on tutkia ja hoitaa niskan ja selän mekaanisia, asentoperäisiä ja välilevyn aiheuttamia kiputiloja. Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä, minimoimaan mahdollisia vaaratekijöitä ja selviämään uusiutuvista kipujaksoista omatoimisesti.

seniorit

TERAPEUTTINEN HARJOITTELU

Terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan asiakkaan kuntouttamista aktiivisilla ja toiminnallisilla harjoitteilla. Harjoittelun tavoitteena on lihasten, nivelten sekä hermoston heikentyneen toiminnan kehittäminen esim. vanhuksilla tai pitkän sairauden tai onnettomuuden seurauksena. Lisäksi tavoitteena on parantaa ryhtiä ja lihastasapainoa. Harjoittelu voidaan toteuttaa kuntosalityyppisillä laitteilla tai käyttäen erilaisia pienvälineitä kuten palloa, käsipainoja tai kuminauhaa sekä esim. Pilates-menetelmiä.

Lasten kuntoutus

LASTEN JA NUORTEN FYSIOTERAPIA

Lasten fysioterapiassa arvioidaan ja tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lasten motorista kehitystä. Terapian suunnittelussa huomioidaan yksilöllisesti koko perhe, lapsen sairaudet, kasvu- ja toimintaympäristö. Hoito voidaan toteuttaa päivähoidossa, koulussa tai kotona. Kouluikäisellä hoidetaan usein jo varhain alkaneita tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia, kuten niska- ja selkäkipuja, alaraajojen sekä erilaisten sairauksien, esim. reuman, aiheuttamia ongelmia. Lasten ja nuorten fysioterapiassa on tärkeää ohjata omatoimiseen harjoitteluun ja lihashuollon ylläpitoon.

dreamstimeextrasmall_37208251

KINESIOTEIPPAUS

Kinesioteippaus on monikäyttöinen teippausmenetelmä esimerkiksi erilaisten tuki- ja liikuntaelimistön tai neurologisten ongelmien hoidon tai kuntoutuksen osana. Tavoitteena on ohjata asentoa ja normaalia lihaskuormitusta siten, että lihasten ja nivelten kuormitus kevenee ja kipu lievittyy. Kinesioteippaus auttaa myös mm. lymfanestekiertoon.

dreamstimeextrasmall_37818635

HIERONTA JA FYSIKAALISET HOIDOT

Klassinen hieronta rentouttaa kireitä ja kipeitä lihaksia ja helpottaa erilaisia kiputiloja. Ammattitaitoisesti hieromalla pehmytkudoksia olo helpottuu ja liikkuvuus paranee. Klassinen hieronta on sekä monipuolista lihashuoltoa että myös todellista hyvän olon hoitoa.

Hieronnan lisäksi voidaan ohjata omatoimiseen lihashuoltoon joko kotiharjoitteilla tai kuntosaliohjelmalla.

Muut palvelut

hoitotyo

ANTROPOSOFINEN HOITOTYÖ

Antroposofisen hoitotyön taustalla on antroposofinen ihmiskuva, jonka mukaan ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena. Tärkeimpänä pidetään ihmisen individualiteettia eli yksilöllisyyttä ja tämän minuuden kunnioitusta, vapautta ja itsemääräämisoikeutta. Hoitotyössä huomioidaan potilas ikään ja kuntoon katsomatta. Jokainen on arvokas ja hoidon lähtökohtana on inhimillinen kohtaaminen. Kysy lisää!

NLP neuro linguistic programming

NLP ELI NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING

Suomeksi Neurolingvistinen ohjelmointi. NLP on sinulle eräänlainen työkalupakki, jonka avulla ymmärrät huomattavasti paremmin itseäsi ja kaikkea mitä ihmisten välillä tapahtuu. NLP on yksi vaikuttavimmista ja tehokkaimmista keinoista kehittää itseään. Tekniikassa käytetään mielikuvaharjoitteita ja muutetaan suhtautumista ja asennetta haluttuun suuntaan. Kysy lisää!

Kiinalainen lääketiede - akupunktio

KIINALAINEN LÄÄKETIEDE

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoidot kuten akupunktio, moksaus ja kuivakuppaus voivat auttaa erilaisiin oireisiin. Akupunktio on vanha kiinalainen menetelmä. Jokaisella akupisteellä on tarkka sijainti ja tietyt toiminnot. Moksauksessa lämmitetään akupisteitä tai meridiaaneja, jolloin esim. palelu ja kipuoireet helpottavat. Kuivakuppaus rentouttaa ja auttaa kipuihin sekä esim. huonoon verenkiertoon. Kysy lisää!