Fysioterapia-palvelut

Fysioterapia suunnitellaan aina yksilöllisesti. Jokaisen hoitojakson alussa tehdään alkukartoitus ja tarvittavat mittaukset sekä määritellään tavoitteet. Yhdessä löydämme toimivat kuntoutusmenetelmät toiminta- ja liikuntakykysi tukemiseen.

Minulla on voimassa olevat sopimukset Kelan ja Pohteen kanssa. Voit tulla fysioterapiaan myös ilman lääkärin lähetettä. Lisäksi tuotan vaikeavammaisten fysioterapiapalveluja maksusitoumuksella tai ilman.

Kaikki palvelut ovat saatavina myös kotikäynteinä Oulussa ja Oulun seudun ympäristökunnissa. Vuoden 2024 alusta alkaen fysioterapian kotikäynneistä saa kotitalousvähennystä.

Varaa aika 041 5444 091

Myös etäkuntoutus. Kysy lisää!

Neurologinen kuntoutus

Neurologinen kuntoutus

Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto, jolla pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä ja tukemaan hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa.

Neurologinen fysioterapia auttaa mm. seuraavissa sairauksissa

 • aivohalvaukset
 • aivo- ja selkäydinvammat
 • CP-vammat
 • lihasrappeumasairaudet
 • MS-tauti
 • Parkinsonin tauti

Tuki- ja liikuntaelinten kuntoutus

Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin kuuluvat esimerkiksi selkäsairaudet, niska-ja hartiaseudun kiputilat sekä nivelrikko. Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan häiriöt ilmenevät kehon oireina ja ongelmina. Oireet syntyvät usein ajan myötä ja ilmenevät aluksi epämukavuutena ja rasittuneisuutena sekä myöhemmin kipuna. Syynä voi myös olla tuki- ja liikuntaelimistön vamma tai sairaus.

Tuki- ja liikuntaelinten kuntoutus

Eri hoitomenetelmien tavoitteena on kivuton olo ja elämänlaadun parantuminen. Hoidossa voidaan yhdistää eri menetelmiä esim. kuntosaliharjoittelua, Pilatesta tai klassista hierontaa. Hyvä toiminta- ja liikuntakyky on tärkeää myös työelämässä oleville aikuisille. Kysy lisää mm. TULES-kuntoutuksesta. Kuntoutusta voidaan tehdä Kaijonharjun Fysioterapian tiloissa, hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntosaleilla tai kotikäynteinä.

MDT-McKenzie –
terapia

mckenzie-menetelmä

McKenzie-menetelmä = Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia (MDT)

McKenzie-menetelmän avulla voidaan saada apua ja kivunlievitystä esim. akuuttiin selkävaivaan, iskiasvaivoihin, noidannuolityyppiseen alaselän kipuun tai niskaperäisiin käsien puutumisoireisiin.

Tavoitteena on tutkia ja hoitaa niskan ja selän mekaanisia, asentoperäisiä ja välilevyn aiheuttamia kiputiloja.

Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä, minimoimaan mahdollisia vaaratekijöitä ja selviämään uusiutuvista kipujaksoista omatoimisesti.

Terapeuttinen
harjoittelu

terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan asiakkaan kuntouttamista aktiivisilla ja toiminnallisilla harjoitteilla.

Harjoittelun tavoitteena on lihasten, nivelten sekä hermoston heikentyneen toiminnan kehittäminen esim. vanhuksilla tai pitkän sairauden tai onnettomuuden seurauksena. Lisäksi tavoitteena on parantaa ryhtiä ja lihastasapainoa.

Harjoittelu voidaan toteuttaa kuntosalityyppisillä laitteilla tai käyttäen erilaisia pienvälineitä kuten palloa, käsipainoja tai kuminauhaa sekä esim. Pilates-menetelmiä.

Lasten ja nuorten
fysioterapia

Lasten ja nuorten fysioterapia

Lasten fysioterapiassa arvioidaan ja tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lasten motorista kehitystä. Terapian suunnittelussa huomioidaan yksilöllisesti koko perhe, lapsen sairaudet, kasvu- ja toimintaympäristö.

Hoito voidaan toteuttaa päivähoidossa, koulussa tai kotona. Kouluikäisellä hoidetaan usein jo varhain alkaneita tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia, kuten niska- ja selkäkipuja, alaraajojen sekä erilaisten sairauksien, esim. reuman, aiheuttamia ongelmia.

Lasten ja nuorten fysioterapiassa on tärkeää ohjata omatoimiseen harjoitteluun ja lihashuollon ylläpitoon.

Spiraalistabilaatio

Spiraalistabilaatio

SPS eli spiraalistabilaatio on tsekkiläisen tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin erikoistuneen lääkärin Richard Smišekin yli 30 vuotisen työn tuloksena kehittämä kehonhallinta- ja terapiamenetelmä.

Spiral Stabilization -metodin harjoitteet soveltuvat erilaisten selkäkipujen ja -sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, kuten akuutit ja pitkäaikaiset selkäkivut, skolioosi, välilevytyrä, spinaalistenoosi, spondylolisteesi, selkäleikkausten pre- ja postoperatiiviseen hoitoon, selän toiminnallisuuden parantamiseen, nivelvaivojen pre- ja postoperatiiviseen hoitoon (olka-, lonkka-, polvi- ja nilkkanivelet), kehonhallinnan ja tasapainon parantamiseen, kävelyn tekniikan ja koordinaation parantamiseen sekä urheiluvalmennukseen.

Kinesioteippaus

kinesioteippaus

Kinesioteippaus on monikäyttöinen teippausmenetelmä esimerkiksi erilaisten tuki- ja liikuntaelimistön tai neurologisten ongelmien hoidon tai kuntoutuksen osana.

Tavoitteena on ohjata asentoa ja normaalia lihaskuormitusta siten, että lihasten ja nivelten kuormitus kevenee ja kipu lievittyy. Kinesioteippaus auttaa myös mm. lymfanestekiertoon.

Hieronta ja fysikaaliset hoidot

klassinen hieronta

Klassinen hieronta rentouttaa kireitä ja kipeitä lihaksia ja helpottaa erilaisia kiputiloja. Ammattitaitoisesti hieromalla pehmytkudoksia olo helpottuu ja liikkuvuus paranee. Klassinen hieronta on sekä monipuolista lihashuoltoa että myös todellista hyvän olon hoitoa.

Hieronnan lisäksi voidaan ohjata omatoimiseen lihashuoltoon joko kotiharjoitteilla tai kuntosaliohjelmalla.

Psykofyysinen fysioterapia

Tunteet vaikuttavat kehon fyysisiin muutoksiin. Ihminen ilmentää kehonsa kautta erilaisia tunnetiloja ja psyykkisiä oireita. Ihminen ei aina osaa tunnistaa omassa kehossaan tapahtuvia muutoksia tai ei tiedosta, että ne liittyvät tunteisiin. Tämä voi aiheuttaa pitkittyneitä toiminnan muutoksia kehossa esim. kiputiloja, muuttunutta hengitystä tai toimintakykyhäiriöitä.  

Psykofyysisen fysioterapian menetelmin (BBAT-menetelmä = Basic Body Awareness Therapy) voidaan lisätä yksilön tietoisuutta omista voimavaroistaan, lievittää kipua, oppia stressinhallintaa ja rentoutumista sekä edistää kehon tiedostamista ja hahmottamista.

Kuntoutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jossa huomioidaan esimerkiksi hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. BBAT-harjoittelussa haetaan luonnollista yhteyttä tasapainon, vapaan hengityksen ja tietoisen läsnäolon välille.

Psykofyysisessa fysioterapiassa käytetään mm. yksinkertaisia hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksia, hermostollisen vireystilan tunnistamis- ja säätelyharjoituksia, pehmytkudos- ja liiketerapiaa sekä kivun itsesäätelyharjoituksia. Lisäksi hyödynnetään luovia ja toiminnallisia menetelmiä sekä mielikuva- ja rentoutusharjoituksia.

Psykofyysinen fysioterapia sopii henkilöille, joilla on esimerkiksi:

 • stressi, unettomuus tai uupumus sekä niihin liittyviä oireita esim. päänsäryt, lihasjännitykset tai purentalihasten jännitystila, palautumisen vaikeudet
 • masennus, ahdistuneisuus, jännittyneisyys tai paniikkikohtauksia
 • pitkittyneitä kiputiloja
 • toiminnallisia häiriöitä esim. hengittämisessä tai suolistokipuja
 • kehon tiedostamisen ja hahmottamisen vaikeutta tai häiriöitä
 • vaikeuksia liikkumisessa tai kipuun liittyviä pelkoja
 • traumaperäisiä kehollisia oireita
 • syömishäiriö tai säätelyhäiriö
 • neuropsykiatriset oireet esim. aistiyliherkkyys tai tahdosta riippumattomat oireet
psykofyysinen fysioterapia

Mitä psykofyysinen fysioterapia voi tarjota:

 • Stressin hallinta: Psykofyysinen fysioterapia tarjoaa keinoja stressin lievittämiseen ja hallintaan. Harjoitukset keskittyvät kehon ja mielen yhteyden vahvistamiseen, auttaen rentoutumaan ja tasapainottamaan hermostoa.
 • Kipujen hoito: Kehon fyysiset oireet voivat liittyä stressiin ja psyykkisiin tekijöihin. Psykofyysinen fysioterapia auttaa tunnistamaan näitä yhteyksiä ja tarjoaa keinoja kivun lievittämiseksi.
 • Liikkuvuuden parantaminen: Terapia keskittyy kehon tietoiseen liikuttamiseen ja liikkuvuuden parantamiseen. Tämä voi auttaa lieventämään fyysisiä rajoitteita ja parantamaan kehon toimintaa.
 • Itsetuntemuksen lisääminen: Psykofyysinen fysioterapia edistää kehon ja mielen välistä tietoisuutta, auttaen lisäämään itsetuntemusta ja ymmärrystä omasta kehosta.
 • Hengitysharjoitukset: Oikeanlaiset hengitysharjoitukset voivat vaikuttaa suuresti kehon ja mielen tasapainoon. Psykofyysinen fysioterapia opettaa tehokkaita hengitystekniikoita rentoutumiseen ja stressin vähentämiseen.
 • Psyykkisten haasteiden käsittely: Terapia tarjoaa turvallisen tilan käsitellä psyykkisiä haasteita, kuten ahdistusta ja masennusta, kehon ja liikkeen kautta.

Psykofyysinen fysioterapia on kokonaisvaltainen lähestymistapa hyvinvointiin, joka voi parantaa elämänlaatua. Ota askel kohti tasapainoisempaa elämää. Ota yhteyttä, kysy lisätietoja ja varaa aika!

Muut menetelmät

Antroposofinen hoitotyö

antroposofinen hoitotyö

Antroposofisen hoitotyön taustalla on antroposofinen ihmiskuva, jonka mukaan ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena. Tärkeimpänä pidetään ihmisen individualiteettia eli yksilöllisyyttä ja tämän minuuden kunnioitusta, vapautta ja itsemääräämisoikeutta.

Hoitotyössä huomioidaan potilas ikään ja kuntoon katsomatta. Jokainen on arvokas ja hoidon lähtökohtana on inhimillinen kohtaaminen. Kysy lisää!

NLP eli Neuro-Linguistic Programming

NLP neuro linquistic programming

NLP on suomeksi Neurolingvistinen ohjelmointi. NLP on sinulle eräänlainen työkalupakki, jonka avulla ymmärrät huomattavasti paremmin itseäsi ja kaikkea mitä ihmisten välillä tapahtuu. NLP on yksi vaikuttavimmista ja tehokkaimmista keinoista kehittää itseään.

Tekniikassa käytetään mielikuvaharjoitteita ja muutetaan suhtautumista ja asennetta haluttuun suuntaan. Kysy lisää!

Akupunktio ja kiinalainen lääketiede

Kiinalainen lääketiede - akupunktio

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoidot kuten akupunktio, moksaus ja kuivakuppaus voivat auttaa erilaisiin oireisiin.

Akupunktio on vanha kiinalainen menetelmä. Jokaisella akupisteellä on tarkka sijainti ja tietyt toiminnot.

Moksauksessa lämmitetään akupisteitä tai meridiaaneja, jolloin esim. palelu ja kipuoireet helpottavat.

Kuivakuppaus rentouttaa ja auttaa kipuihin sekä esim. huonoon verenkiertoon. Kysy lisää!